تبلیغات

تصویر ثابت

ܓܓنجات آب های کشاورزیܓܓ - طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است

..::صرفه جویی در بخش کشاورزی تنها راه حل رهایی از بحران آب::..
تاریخ:پنجشنبه 28 آذر 1392-05:39 ب.ظ

طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است

طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا استرئیس اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان گلستان از مهیا بودن زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان گلستان، موسی فرمانی با اشاره به اهمیت استمرار اجرای برنامه های طرح نجات آب در استان گفت: این طرح ناظر بر تربیت نسلی است تا رفتار هوشمندانه ای را با این نعمت الهی داشته باشند.
فرمانی هدف طرح ملی دانش آموزی نجات آب را ایجاد آگاهی و حساسیت در میان دانش آموزان نسبت به چالش ها و مسائل بخش آب کشور و به ویژه استان گلستان و اصلاح الگوی مصرف آب مبتنی بر فعالیت های فرهنگ عمومی و آموزش های پایه اعلام کرد.
وی از نکات مهم طرح نجات آب را استراتژی آن برای مقطع خاص تحصیلی دانست و گفت: این مخاطبان دارای قدرت درک مفاهیم آب بوده و تاثیر پذیری بیشتری از دیگران دارند .
فرمانی افزود: این طرح می تواند با انسجامی که در آن است، با همراهی همه دست اندرکاران در یک مسیر مشخص به آینده ای روشن و تربیت مخاطبانی آگاه نسبت به مسائل مرتبط با آب بینجامد.
رئیس اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان گلستان با اشاره به سابقه اجرای این طرح در سه سال گذشته در مدارس سطح استان، گفت: طی سه سال گذشته، حساسیت و آگاهی دانش آموزان نسبت به مسائل و چالش های آب روند صعودی داشته است. امید آن داریم تا با مشارکت همگان این روند استمرار یابد.
وی ادامه داد: اجرای برنامه های طرح نجات آب و استمرار آن نیازمند همراهی نخبگان است و بدون شک اصل خرد جمعی و بهره مندی از دیدگاه های ارزشمند صاحب نظران، مسیر را هموارتر خواهند کرد.
فرمانی در ادامه بر لزوم برنامه ریزی توسعه یافته تر و گسترده تر همکاری میان شرکت آب منطقه ای و آموزش و پرورش استان برای اجرای طرح در سال تحصیلی 93-92 تأکید کرد و گفت: صرف هزینه و زمان در اجرای طرح های فرهنگی مانند نجات آب در واقع یک سرمایه گذاری است که در آینده ثمره آن به بهره خواهد نشست و منشا اثرات خوبی خواهد بود و نباید در اجرای این طرح دقت را فدای سرعت و کیفیت را فدای کمیت کنیم؛ چرا که این قبیل طرح های فرهنگی اگر به تدریج، آرام و مستمر نهادینه شوند، قطعاً اثربخشی آنها بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در نشست هایی که با همکاران اداره آموزش و پرورش داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در بسته اجرایی طرح نجات آب امسال، قالب محتوایی کیفی تری را ارائه دهیم و امسال با نگاه متفاوت و نو نسبت به سال های گذشته اجرایی شود.
فرمانی در پایان گفت: بسترسازی و زیرساخت های اجرای این طرح برای چهارمین سال پیاپی در سال تحصیلی جدید از جمله برنامه ریزی، تقویم آموزشی، انتخاب مشاور و برگزاری جلسات هماهنگی با اداره آموزش و پرورش انجام شده و در حال پیگیری برای اجراست.

طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، طرح نجات آب برای چهارمین سال پیاپی در استان گلستان آماده اجرا است ، 


داغ کن - کلوب دات کام
comprar viagra por internet
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:58 ق.ظ

I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really pleasant piece of writing on building up new web site.
Foot Problems
سه شنبه 10 مرداد 1396 02:38 ق.ظ
Hi there, just wanted to mention, I enjoyed this blog post.
It was inspiring. Keep on posting!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 09:48 ق.ظ
Your means of describing the whole thing in this article is
genuinely nice, all be capable of simply be aware of it, Thanks a
lot.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر