تبلیغات

تصویر ثابت

ܓܓنجات آب های کشاورزیܓܓ - کتاب

..::صرفه جویی در بخش کشاورزی تنها راه حل رهایی از بحران آب::..
تاریخ:یکشنبه 16 تیر 1392-12:03 ق.ظ

کتاب

 نام کتاب

1             فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی

2             تحلیلی بر راندمان‌های آبیاری

3             سالنامه سال 1373

4             سالنامه سال 1374

5             دستورالعمل‌های کم آبیاری

6             مجموعه مقالات ششمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

7             مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

8             مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

9             ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی و عوامل مؤثر در آن

10           آبیاری موجی

11           آشنایی با آبیاری کابلی

12           مدیریت محلی سیستم‌های آبیاری و زهکشی

13           راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبیاری و زهکشی

14           مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

15           راهنمای احداث زهکش‌های زیرزمینی

16           معرفی جهات نظری و کاربردی روش پنمن – مانتیس

17           Water and Irrigation Techincs in Ancient IRAN

18           تلاش ایرانیان در تأمین و مدیریت توزیع آب

19           تحلیلی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبیاری و زهکشی

20           تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری

21           ‌مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

22           مفاهیم زهکشی و شوری آب و خاک

23           مجموعه مقالات کارگاه مسائل و مشکلات اجرای شبکه‌های زهکشی

24           معیارهای انتخاب سیستم‌های آبیاری

25           فن سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

26           استفاده از آب‌های شور و لب شور برای آبیاری

27           مجموعه مقالات همایش مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری

28           مجموعه مقالات همایش جنبه‌های زیست محیطی استفاده از پساب‌ها در آبیاری

29           فرهنگ آب و آبیاری سنتی

30           مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

31           چاره آب در تاریخ فارس

32           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدیریت استفاده از آب‌های شور

33           جنبه‌های مالی مدیریت آب

34           عرضه و تقاضای آب در جهان از سال 1990 تا 2025 «سناریوها و مسائل»

35           تدارک برای انجام پروژه‌های کوچک آبیاری

36           خلاصه مقالات کارگاه فنی – آموزشی کم آبیاری

37           مجموعه مقالات کارگاه فنی – آموزشی آبیاری میکرو

38           مجموعه مقالات دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

39           مجموعه کارگاه فنی ساخت کانال‌های آبیاری، محدودیت‌ها و راه حل‌ها

40           راهنمای روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب

41           مجموعه مقالات کارگاه فنی روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب

42           مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی زهکشی

43           مدیریت کیفیت زه‌‌‌آب‌های کشاورزی

44           نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی (جلد اول)

45           انسان و آب در ایران

46           چاره آب در تاریخ فارس (جلد دوم)

47           استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده در کشاورزی

48           CD کتاب‌ها و نشریات مؤسسات بین‌المللی

49           راهنمای مقابله با خشکسالی

50           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی کاربرد اینترنت در آبیاری

51           مجموع مقالات همایش تاریخ آب و آبیاری کشور

52           سومین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

53           مجموعه مقالات همایش اثرات زیست محیطی پساب‌های کشاورزی بر آبهای سطحی و زیرزمینی

54           لوح فشرده فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (انگلیسی- فرانسه)

55           رهنمودهای انتقال مدیریت خدمات آبیاری

56           راهنمای پایش و ارزشیابی انتقال مدیریت آبیاری

57           زهکشی؛ کمیت و کیفیت جریان برگشتی

58           واکنش گیاهان به شوری

59           نگرشی بر مسائل و مشکلات مطالعات و اجرای زهکشی زیرزمینی در ایران

60           برنامه‌ریزی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

61           بررسی‌ و مقایسه‌ تطبیقی‌ روش‌ پنمن‌ ـ مانتیس‌ با روش‌های‌ فائو 24 در ایران

62           لوح فشرده نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی(نسخه شماره 2)

63           مدیریت آب در کشاورزی؛ پیامدهای اقتصادی- اجتماعی

64           قیمت‌گذاری آب آبیاری: بررسی ادبیات موضوع

65           دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری و سازه‌های آبی

66           لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی

67           لوح فشرده مجموعه مقالات کارگاه تخصصی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

68           استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

69           استفاده از آب‌های شور در کشاورزی پایدار

70           نظریه‌ها و مدل‌های زهکشی

71           مدیریت نوین‌ آبیاری و تأثیر آن بر عملکرد شبکه‌های آبیاری

72           آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک, اصول و روش‌ها

73           روند توسعه و چشم‌انداز آبیاری تحت فشار در ایران

74           مهار آلودگی آب ناشی از فعالیت‌های کشاورزی

75           استفاده از لوله‌های کم فشار در آبیاری سطحی

76           مدیریت آب آبیاری در مزرعه

77           ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری تحت فشار برمبنای تقاضا

78           تاریخ آب و آبیاری استان کرمان

79           لوح فشرده مجموعه مقالات راهکارهای مدیریت خشکسالی

80           دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری و سازه‌های آبی (جلد دوم)

81           مواد و مصالح سامانه‌های زهکشی زیرزمینی

82           بهره‌وری آب کشاورزی

83           مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

84           نگرشی بر مسائل, مشکلات و تجربه‌های ساخت کانال‌های آبیاری در ایران

85           انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی

86           ارزیابی شوری خاک

87           لوح فشرده کتاب‌ها و نشریات مؤسسات بین‌المللی (جلد سوم)

88           مدیریت آبیاری در سامانه‌های روباز آبیاری

89           مجموعه مقالات سومین کارگاه فنی زهکشی

90           راهنمای ارزیابی مقایسه‌ای و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

91           مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری

92           مجموعه مقالات کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

93           مجموعه مقالات کارگاه سیستم زهکشی زیر پوشش کانال‌ها

94           نظام آبیاری سنتی در نائین

95           نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی (جلد سوم)

96           فرآیند ارزیابی سریع و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

97           مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری بارانی «توانمندی‌ها و چالش‌ها»

98           مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه

99           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدلسازی در آبیاری و زهکشی

100        اصول و کاربرد کم آبیاری

101        مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی (اصول و روش‌های کاربردی)

102        پیش‌بینی و هشدار سیل

103        راهنمای عملی ارزیابی عملکرد آبیاری و زهکشی

104        مروری بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب‌ها برای آبیاری

105        مجموعه مقالات کارگاه فنی همزیستی با سیلاب

106        کاربرد ژئوسنتتیک در آبیاری و زهکشی

107        مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی زهکشی

108        مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی خرد آبیاری «توسعه و چشم‌انداز»

109        مجموعه مقالات کارگاه فنی مدیریت, بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

110        انتقال مدیریت آبیاری (مبانی و روش‌شناسی)

111        کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای

112        راهنمای تشخیص سریع مشارکت‌مدار و تهیه طرح اقدام برای سامانه‌های آبیاری

113        مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

114        Proceedings of the 4th Asian Regional Conference and 10th International Seminar on Participator Irrigation Management

115        Proceedings of the International History Seminar on Irrigation and Drainage

116        Water and Irrigation Techniques in Ancient Iran

117        مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی اتوماسیون (خودکارسازی) سامانه‌های آبیاری تحت فشار

118        مدیریت زهاب کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک

119        خُرد آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک راهنمای برنامه و طرح

120        زهکشی زیرزمینی؛ برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری

121        نگرشی بر روش‌های خودکارکردن سامانه‌های آبیاری تحت فشار

122        تبخیر و تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان)

123        مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی ارتقای کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای

124        کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

125        راهنمای عملیات نگهداری سامانه‌های آبیاری

126        راهنمای برنامه‌ریزی رهیافت‌های سازه‌ای مدیریت سیلاب

127        کارگاه آشنایی با راهبردهای مهندسی در آبیاری و زهکشی

128        مجموعه مقالات سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

129        مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه‌های آبیاری سطحی

130        مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

131        انتقال مدیریت آبیاری: تلاش‌های جهانی و نتایج

132        مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب‌بران در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

133        پوشش‌های زهکشی

134        شناخت آب مجازی

135        طراحی آبیاری قطره‌ای در مناطق مرطوب

136        سناریوی صرفه‌جویی در مصرف آب

137        مجموعه مقالات ششمین کارگاه زهکشی و محیط زیست

138        مجموعه مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

139        قابلیت‌های آب کشاورزی

140        صرفه‌جویی آّب در کشاورزی

141        شورورزی؛ استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور در کشاورزی

142        گزیده مقالات دهمین سمینار بین‌المللی مدیریت مشارکتی آبیاری

143        چشم انداز توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در کشور

144        راهنمای تجهیزات اندازه گیری جریان آّب

145        ساخت کانال‌‌های آبیاری (محدودیت‌ها و راهکارها)

146        پنجاه سال فعالیت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

147        چکیده مقالات آبیاری میکرو

148        مجموعه مقالات 21 امین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی 1390

149        مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی آبیاری میکرو 1390

 نام کتاب

1             فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی

2             تحلیلی بر راندمان‌های آبیاری

3             سالنامه سال 1373

4             سالنامه سال 1374

5             دستورالعمل‌های کم آبیاری

6             مجموعه مقالات ششمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

7             مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

8             مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

9             ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی و عوامل مؤثر در آن

10           آبیاری موجی

11           آشنایی با آبیاری کابلی

12           مدیریت محلی سیستم‌های آبیاری و زهکشی

13           راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبیاری و زهکشی

14           مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

15           راهنمای احداث زهکش‌های زیرزمینی

16           معرفی جهات نظری و کاربردی روش پنمن – مانتیس

17           Water and Irrigation Techincs in Ancient IRAN

18           تلاش ایرانیان در تأمین و مدیریت توزیع آب

19           تحلیلی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبیاری و زهکشی

20           تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری

21           ‌مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

22           مفاهیم زهکشی و شوری آب و خاک

23           مجموعه مقالات کارگاه مسائل و مشکلات اجرای شبکه‌های زهکشی

24           معیارهای انتخاب سیستم‌های آبیاری

25           فن سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

26           استفاده از آب‌های شور و لب شور برای آبیاری

27           مجموعه مقالات همایش مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری

28           مجموعه مقالات همایش جنبه‌های زیست محیطی استفاده از پساب‌ها در آبیاری

29           فرهنگ آب و آبیاری سنتی

30           مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

31           چاره آب در تاریخ فارس

32           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدیریت استفاده از آب‌های شور

33           جنبه‌های مالی مدیریت آب

34           عرضه و تقاضای آب در جهان از سال 1990 تا 2025 «سناریوها و مسائل»

35           تدارک برای انجام پروژه‌های کوچک آبیاری

36           خلاصه مقالات کارگاه فنی – آموزشی کم آبیاری

37           مجموعه مقالات کارگاه فنی – آموزشی آبیاری میکرو

38           مجموعه مقالات دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

39           مجموعه کارگاه فنی ساخت کانال‌های آبیاری، محدودیت‌ها و راه حل‌ها

40           راهنمای روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب

41           مجموعه مقالات کارگاه فنی روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب

42           مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی زهکشی

43           مدیریت کیفیت زه‌‌‌آب‌های کشاورزی

44           نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی (جلد اول)

45           انسان و آب در ایران

46           چاره آب در تاریخ فارس (جلد دوم)

47           استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده در کشاورزی

48           CD کتاب‌ها و نشریات مؤسسات بین‌المللی

49           راهنمای مقابله با خشکسالی

50           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی کاربرد اینترنت در آبیاری

51           مجموع مقالات همایش تاریخ آب و آبیاری کشور

52           سومین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

53           مجموعه مقالات همایش اثرات زیست محیطی پساب‌های کشاورزی بر آبهای سطحی و زیرزمینی

54           لوح فشرده فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (انگلیسی- فرانسه)

55           رهنمودهای انتقال مدیریت خدمات آبیاری

56           راهنمای پایش و ارزشیابی انتقال مدیریت آبیاری

57           زهکشی؛ کمیت و کیفیت جریان برگشتی

58           واکنش گیاهان به شوری

59           نگرشی بر مسائل و مشکلات مطالعات و اجرای زهکشی زیرزمینی در ایران

60           برنامه‌ریزی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

61           بررسی‌ و مقایسه‌ تطبیقی‌ روش‌ پنمن‌ ـ مانتیس‌ با روش‌های‌ فائو 24 در ایران

62           لوح فشرده نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی(نسخه شماره 2)

63           مدیریت آب در کشاورزی؛ پیامدهای اقتصادی- اجتماعی

64           قیمت‌گذاری آب آبیاری: بررسی ادبیات موضوع

65           دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری و سازه‌های آبی

66           لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی

67           لوح فشرده مجموعه مقالات کارگاه تخصصی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

68           استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

69           استفاده از آب‌های شور در کشاورزی پایدار

70           نظریه‌ها و مدل‌های زهکشی

71           مدیریت نوین‌ آبیاری و تأثیر آن بر عملکرد شبکه‌های آبیاری

72           آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک, اصول و روش‌ها

73           روند توسعه و چشم‌انداز آبیاری تحت فشار در ایران

74           مهار آلودگی آب ناشی از فعالیت‌های کشاورزی

75           استفاده از لوله‌های کم فشار در آبیاری سطحی

76           مدیریت آب آبیاری در مزرعه

77           ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری تحت فشار برمبنای تقاضا

78           تاریخ آب و آبیاری استان کرمان

79           لوح فشرده مجموعه مقالات راهکارهای مدیریت خشکسالی

80           دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری و سازه‌های آبی (جلد دوم)

81           مواد و مصالح سامانه‌های زهکشی زیرزمینی

82           بهره‌وری آب کشاورزی

83           مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

84           نگرشی بر مسائل, مشکلات و تجربه‌های ساخت کانال‌های آبیاری در ایران

85           انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی

86           ارزیابی شوری خاک

87           لوح فشرده کتاب‌ها و نشریات مؤسسات بین‌المللی (جلد سوم)

88           مدیریت آبیاری در سامانه‌های روباز آبیاری

89           مجموعه مقالات سومین کارگاه فنی زهکشی

90           راهنمای ارزیابی مقایسه‌ای و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

91           مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری

92           مجموعه مقالات کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

93           مجموعه مقالات کارگاه سیستم زهکشی زیر پوشش کانال‌ها

94           نظام آبیاری سنتی در نائین

95           نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی (جلد سوم)

96           فرآیند ارزیابی سریع و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

97           مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری بارانی «توانمندی‌ها و چالش‌ها»

98           مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه

99           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدلسازی در آبیاری و زهکشی

100        اصول و کاربرد کم آبیاری

101        مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی (اصول و روش‌های کاربردی)

102        پیش‌بینی و هشدار سیل

103        راهنمای عملی ارزیابی عملکرد آبیاری و زهکشی

104        مروری بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب‌ها برای آبیاری

105        مجموعه مقالات کارگاه فنی همزیستی با سیلاب

106        کاربرد ژئوسنتتیک در آبیاری و زهکشی

107        مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی زهکشی

108        مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی خرد آبیاری «توسعه و چشم‌انداز»

109        مجموعه مقالات کارگاه فنی مدیریت, بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

110        انتقال مدیریت آبیاری (مبانی و روش‌شناسی)

111        کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای

112        راهنمای تشخیص سریع مشارکت‌مدار و تهیه طرح اقدام برای سامانه‌های آبیاری

113        مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

114        Proceedings of the 4th Asian Regional Conference and 10th International Seminar on Participator Irrigation Management

115        Proceedings of the International History Seminar on Irrigation and Drainage

116        Water and Irrigation Techniques in Ancient Iran

117        مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی اتوماسیون (خودکارسازی) سامانه‌های آبیاری تحت فشار

118        مدیریت زهاب کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک

119        خُرد آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک راهنمای برنامه و طرح

120        زهکشی زیرزمینی؛ برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری

121        نگرشی بر روش‌های خودکارکردن سامانه‌های آبیاری تحت فشار

122        تبخیر و تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان)

123        مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی ارتقای کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای

124        کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

125        راهنمای عملیات نگهداری سامانه‌های آبیاری

126        راهنمای برنامه‌ریزی رهیافت‌های سازه‌ای مدیریت سیلاب

127        کارگاه آشنایی با راهبردهای مهندسی در آبیاری و زهکشی

128        مجموعه مقالات سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

129        مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه‌های آبیاری سطحی

130        مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

131        انتقال مدیریت آبیاری: تلاش‌های جهانی و نتایج

132        مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب‌بران در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

133        پوشش‌های زهکشی

134        شناخت آب مجازی

135        طراحی آبیاری قطره‌ای در مناطق مرطوب

136        سناریوی صرفه‌جویی در مصرف آب

137        مجموعه مقالات ششمین کارگاه زهکشی و محیط زیست

138        مجموعه مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

139        قابلیت‌های آب کشاورزی

140        صرفه‌جویی آّب در کشاورزی

141        شورورزی؛ استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور در کشاورزی

142        گزیده مقالات دهمین سمینار بین‌المللی مدیریت مشارکتی آبیاری

143        چشم انداز توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در کشور

144        راهنمای تجهیزات اندازه گیری جریان آّب

145        ساخت کانال‌‌های آبیاری (محدودیت‌ها و راهکارها)

146        پنجاه سال فعالیت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

147        چکیده مقالات آبیاری میکرو

148        مجموعه مقالات 21 امین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی 1390

149        مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی آبیاری میکرو 1390
داغ کن - کلوب دات کام
welche tabletten zum abnehmen wir wählen sollen
جمعه 25 آبان 1397 05:54 ب.ظ
Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other sites?
I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors
would value your work. If you are even remotely interested,
feel free to shoot me an e mail.
Kevin
چهارشنبه 16 آبان 1397 01:52 ب.ظ
What's up, its nice article on the topic of media print, we
all be familiar with media is a enormous source of data.
vitamine gegen haarausfall
چهارشنبه 9 آبان 1397 05:44 ب.ظ
I pay a visit everyday a few web pages and sites to read
posts, but this blog offers feature based articles.
envolvem
چهارشنبه 25 مهر 1397 12:32 ب.ظ
Great article.
evidente
یکشنبه 22 مهر 1397 01:41 ب.ظ
It's very easy to find out any topic on web as compared to books, as I found this
article at this site.
effektive diätpillen
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:06 ب.ظ
Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you
using for this website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking
at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of
a good platform.
diätpillen vergleich
یکشنبه 15 مهر 1397 10:36 ب.ظ
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could
i subscribe for a blog web site? The account helped me a appropriate
deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered vivid
clear concept
where to buy cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:40 ق.ظ

Useful tips. With thanks!
we choice cialis uk wow look it cialis mexico cialis prezzo al pubblico cialis prezzo in linea basso cialis mit grapefruitsaft dose size of cialis try it no rx cialis cialis rezeptfrei the best choice cialis woman cialis 20 mg
buy cialis no rx
دوشنبه 9 مهر 1397 01:12 ق.ظ

Amazing plenty of great advice.
ou acheter du cialis pas cher tadalafil generic price cialis wal mart pharmacy cuanto cuesta cialis yaho tesco price cialis cialis prezzo al pubblico the best choice cialis woman generic cialis review uk online prescriptions cialis calis
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:28 ب.ظ

Fine posts. With thanks!
we use it cialis online store calis cost of cialis per pill cialis without a doctor's prescription cialis ahumada cialis reviews cheap cialis cialis for bph we like it safe cheap cialis cialis side effects
canada drug
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:55 ق.ظ

Kudos. I like this!
north west pharmacies canada trust pharmacy canada reviews canadian pharmacycanadian pharmacy pharmacy canada online prescriptions canadian rxlist canadian pharmacys canadian pharmacies without an rx are canadian online pharmacies safe canada medication prices Canadian Pharmacy USA
is it safe to buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:16 ب.ظ

Amazing info. With thanks.
where to buy real viagra online how to get viagra prescription where to buy viagra viagra tablets buy online order sildenafil viagra at pharmacy uk buy viagra viagra cheap buy buy generic viagra online canada where can i get viagra prescription
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:28 ب.ظ

Seriously quite a lot of great knowledge!
cialis generico milano price cialis wal mart pharmacy cialis with 2 days delivery cialis price thailand buy generic cialis low cost cialis 20mg cialis pills boards generic cialis soft gels cialis cost only best offers 100mg cialis
hotmail email login
پنجشنبه 8 شهریور 1397 09:43 ب.ظ
If there's any lawyer there, they could possibly be able to discover
sourcing in journals, etc (for notable cases).
Charter email login bellsouth.net email login godaddy email login 365 Images will likely
be routed through Google's secure proxy servers in lieu of the
original external host servers. Yahoo did not react to requests
for comment, but in an e-mail statement a Google spokesperson said, "We're not planning to comment about the ongoing litigation. Twc email login https://emaillogin.us.com/ yahoo email login Click the icon of the wrench within the upper right corner in the screen and then click "Settings" within the drop-down menu.
bachchan
یکشنبه 4 شهریور 1397 02:35 ق.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice
written and include almost all significant infos.
I would like to look extra posts like this .
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:55 ق.ظ

You actually reported it adequately!
price on viagra buy now viagra buy online viagra can i buy viagra usa online pharmacy uk pharmacy online viagra buy viagra paypal buying viagra on line sildenafil online uk where to buy viagra on line
babecolate.com/generic-cialis-tadalafil-20-mg-india.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:35 ب.ظ

Wow quite a lot of valuable knowledge.
only now cialis for sale in us cialis pas cher paris cialis generika in deutschland kaufen cost of cialis cvs cialis for sale in europa cialis rezeptfrei brand cialis generic cheap cialis cialis lowest price cialis 30 day sample
visibly
یکشنبه 21 مرداد 1397 12:37 ق.ظ
whoah this weblog is fantastic i love studying your articles.
Keep up the great work! You recognize, lots of persons are hunting around for this information, you could help them
greatly.
smelly
شنبه 20 مرداد 1397 07:41 ب.ظ
I visited various sites except the audio quality for audio songs
existing at this site is in fact fabulous.
gmail sign in
چهارشنبه 17 مرداد 1397 05:18 ب.ظ
But then again, the policies don't explicitly rule it
out, either, to date as I've been able to find out. Gmail sign in inbox gmail sign in login email inbox gmail mail login If you decide on to build Gmail being a POP mail client
instead in the default IMAP setting, no email you create and send using Sugar
- CRM can have up on your own online Gmail account.
At the end from the day, if they don't really get their work done,
they're toast,” he was quoted saying. Gmail
login https://loginaid.org/ log in to gmail In Outlook,
visit File,” select Account and Social Settings” and
judge Account Settings” to take out and re-add your Gmail account.
best japanese online dating site
دوشنبه 15 مرداد 1397 02:37 ق.ظ
free online dating that works best japanese online dating site married
dating websites 100 free dating site in uk and usa lesbian dating sites for
free uk good dating website about me dating site
that matches based on music write online dating profile
service names dating sites in usa hottest free online dating sites france online dating sites free
canadian military dating sites good online dating slogans husband cheating online
dating dating sites for special needs dating sites over 40 south africa free black dating sites in south africa online dating first dates ideas sikh
dating online hottest free online dating sites best paid
dating sites australia std dating site free hot girls online
dating online dating first date kiss vegetarian online dating online dating websites australia best online dating site for couples how soon to reply to online dating message russian dating
site photos top 10 free dating sites in germany top 100 free dating sites
australia russian model dating site dating advice long
distance relationships catchy headline for online dating for a woman free dating sites singapore whats a good dating
website life mate dating site top 10 dating apps free usa
dating sites review online dating africa 100 free
dating no charges ever black gay dating site dating site for adults
with autism online dating first message free online chicago dating sites best online dating headlines for guys dating site
app logos dating site photographer most used dating app in canada american dating in kuwait free dating sites
for single parents uk
skateboard party 2 lite mod apk
شنبه 13 مرداد 1397 10:33 ق.ظ
real steel wrb hack ios no jailbreak skateboard party 2 lite mod apk cach hack city racing 3d windows phone mount and blade warband money cheat ps4 herobots build to battle mod apk revdl
dragon city hack get gems gold and food for android metal
soldiers 2 mod apk unlimited money ludo classic apk mod paradise city
island sim codes sniper 3d assassin shoot to kill hack grand theft auto vice
city cheats xbox 360 city racing 3d gift code dragon mania legends hack no survey online roblox music codes rap youtube block hexa cheats rainbow a level 60 borderlands 2 cheat engine table
mac 7 days 2 die xbox one cheats call of duty heroes apk mod 2.7.0
My talking angela hack download game kingdoms and lords hack jar 320x240 sudoku solver code c# megapolis cheats without download hill climb racing cheat
ios dragons world cheats no download dragon city hack gold gems
food level moto traffic racer 2 mod apk revdl megapolis hack apk revdl airport city game cheat codes farmville
2 country escape cheat forum dream league soccer
hack apk latest version happy wars xbox 360 cheat codes real steel boxing champions hack download clash
royale hack tool for free gems working online download stickman rope hero 2 cheat highway traffic rider mod apk 1.6.5 borderlands 2 cheat engine slot
machine contract killer sniper modded apk download asphalt 8 airborne mod apk
obb free download clash of clans hack tool online no code no survey
cach hack kim cuong trong my talking angela ios bloons tower
defence hacked apk talking tom bubble shooter hack download basketball stars
hack 2018 sid meier's civilization v brave new
world cheats highway rider motorcycle racer mod apk download one more line hacked apk traffic
rider iphone hack ifunbox mount & blade warband cheats menu europa universalis iii chronicles cheats mac stardew valley
switch cheats grand theft auto vice city cheats codes for computer free download
tarot los enamorados y el sol
یکشنبه 7 مرداد 1397 07:57 ق.ظ
numeros de telefonos de tarot en uruguay tarot los enamorados y
el sol carta tarot gitano del dia tarot y runas tarot tauro amor realizar preguntas al tarot gratis tarot gratis
carta para hoy tarot en ronda malaga pagina de tarot gratis consulta tarot
gratis tarot tauro amor junio como aprender el tarot tarot gratis hoy
capricornio cartas tarot de amor del dia tarot en madrid en persona
numeros tarot baratos tarot gratis sobre vidas pasadas el mago tarot marsella lectura de
cartas del tarot gratis en linea formas de tirar el
tarot rider tarot gratos tarot capricornio hoy tirada tarot si o no oraculo astrocanal tarot de los expertos horoscopo hoy tarot gratis arcanos carta del tarot el mago metirta el mejor tarot gratis del mundo tarot del amor 100 aciertos y gratis futuro
inmediato tarot gratis lectura de cartas de tarot los
arcanos gratis lectura tarot gratis en linea tarot garden tuscany prediccion tarot gratis numerologia tarot
marsella cursos tarot santiago tipos de barajas de
cartas del tarot tarot visa telefono fijo tarot amor gratis numerologia foro de tarotistas buenas para echarme
las cartas del tarot tarot el loco en el amor
tarot del sol gratis foro tarot telefonico cartas del tarot de
marsella y manual explicativo tarot cigano do dia gratis la sacerdotisa tarot significado amor osho
tarot zen inocencia quiero aprender a tirar
las cartas del tarot gratis tarot si o no fiable gratis la tirada del tarot de hoy tarot si no cinco cartas
celtic tarot spread meaning
یکشنبه 7 مرداد 1397 12:34 ق.ظ
tarot readi celtic tarot spread meaning monthly tarot card prediction future
tarot reading trusted free tarot readings online now can tarot cards really work v
tarot tarot of love and mystery tarot list yes no free tarot reading online
3 cards 7 cups in love tarot how to read tarot of
mermaids tarot astrology yes no meaning of the star reversed tarot tarot fortune telling by domino's
four of swords tarot tarot virtual el oraculo tarot board tarot spreads general reading universal
6 card spread tarot reading magician tarot near future online tarot courses tarot reading west end brisbane
the lovers and knight of cups tarot tarot 10 of wands marseilles tarot cards tarot wands element
tarot card names persian tarot hierophant tarot meaning
in hindi tarot posters raven tarot cards tarot reading karma coins love tarot
meanings tarot card arcana meanings love
advice tarot spread tarot trusted reading interpretation tarot marseille temperance virgo daily tarot tarot devil future spiral tarot deck tarot heart spread 8 of cups tarot future king of swords tarot
love tarot of the master free tarot online card reading six of cups tarot
yes or no when will i get pregnant tarot spread the hermetic tarot
glastonbury tarot card reading how to tarot card spreads
rencontrer des celibataires gratuitement
جمعه 5 مرداد 1397 06:53 ق.ظ
rencontre sans lendemin rencontrer des celibataires gratuitement rencontre telephone 01 site rencontre
gratuite 64 j'ai rencontre quelqu'un d'autre rencontre speed dating toulouse site rencontre orne sujet discussion site rencontre rencontrer l amour a 30 ans rencontres lorient aide premier message site de rencontre site de rencontre femme de
l'est gratuit rencontre virtuelle et reelle site de rencontre mst ist comment rencontrer des gens bruxelles site de rencontre handicap mental cite de rencontre ado rencontre homme cote d'azur
site de rencontre candaulisme application iphone rencontre autour de soi site de
rencontre seniors gironde rencontres avec des femmes rencontre passion moto rencontre rer c rencontres geneve agence
site de rencontre sur facebook app windows phone rencontre rencontre senior gratuit application android rencontre
application iphone rencontre ado rencontre homme la
baule rencontre femme de 50 ans site de rencontre totalement gratuit a
100 rencontre secrete saguenay rencontre nice ado site de rencontre
motards gratuit rencontre gironde medoc site de rencontre gratuit 43 rencontres 56 gratuit rencontre sexe geneve
paris rencontre amicale activite rencontre douarnenez rencontre 06
nice rencontre hot chat gratuit rencontre sans inscription comment s'inscrire sur un site de rencontre rencontre femme 33440 montpellier
rencontre sites rencontres femmes site pour se faire des amis site de rencontre
gratuit femme mure
aol aries love horoscope
جمعه 5 مرداد 1397 12:16 ق.ظ
horoscope funny meme aol aries love horoscope dec
3 horoscope birthday taylor swift horoscope pisces horoscope lifestyle gemini
monthly horoscopes sagittarius horoscopes for the weekend elle horoscope
virgo monthly daily horoscopes smh rising sign horoscope more accurate horoscope of the month july crab horoscope aquarius single love horoscope april career horoscope scorpio capricorn career horoscope 2018 childrens horoscope horoscope calendar
dates eugenia last monthly horoscope top 100 horoscope sites scorpio weekly
love horoscope tarot chinese horoscope calendar aries horoscope for today and tomorrow in urdu
compatible horoscopes pisces and scorpio daily relationship horoscope capricorn august love horoscope 7 june birthday horoscope 0800 horoscopes monthly vedic astrology daily horoscope capricorn daily horoscope love
life gemini monthly horoscopes read my horoscope by date of birth cancer may horoscope 2017 libra love horoscope of the day
horoscope gemini leo love horoscope 4 u daily yahoo7 horoscope capricorn gemini horoscope last week free monthly horoscopes july 2017 horoscope for sagittarius for today horoscope tomorrow scorpio in hindi cancer horoscope sign today rising sign horoscope more accurate twin flame
horoscope career horoscope for virgo today children's horoscope virgo love horoscope
california capricorn horoscope birthstone tomorrow horoscope
sagittarius ganesha horoscope sag aries
horoscope for today and tomorrow in urdu rooster horoscope today
tienda tarot santiago chile
پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:04 ب.ظ
tirar cartas tarot amor gratis tienda tarot santiago chile tarot cruz celta
gratis curso tarot malaga tirada de cartas tarot gratis 2017 numero de telefono tarot tarot gitano consulta cartas oraculo y tarot
youtube tarot del dia de hoy gratis geminis tarot de
marselha significado das cartas pdf tarot tirada personal gratis tarot gratis 2015 los arcanos el tarot de
hoy tauro tirada tarot gratis 5 cartas cartas del tarot ara tarot carta astral
gratis cartas tarot gratis salud cartas tarot amor arcanos gratis tarot
del amor carta tarot gratis amor lecturas de cartas del tarot gratis
el tarot de amor gratis klimt tarot gratis de la salud
2017 tarot del amor del hada de azucar tarot para el numero dela suerte tarot manana tauro
comprar cartas de tarot tarot del trabajo y dinero 2016 tarot personal tarot gratis 2015 libra esoterismo y tarot ver cartas del tarot y su significado tarot gitano cruz celta gratis lectura tarot gratis arcanos tarot wicca semana tarot
gratis en femenino egipcio tarot chino 2017 gratis tirada de tarot gratis
ano 2015 tarot para hoy gratis tarot del amor gratis
los arcanos tirar las cartas del tarot en el amor
punto tarot sagitario septiembre 2015 como puedo aprender a leer las cartas del tarot el sol tarot tiziana tarot lectura cartas tarot de amor del dia foro de tarot gratis tarot de amor gitano
tarot virtual amistad tarot elige 10 cartas todo tipo de tarot gratis
how to remove acrylic nails with gel
پنجشنبه 4 مرداد 1397 08:40 ب.ظ
what is a good credit score how to remove acrylic nails with gel what is
a noun phrase how to play solitaire with real cards how
to hack clash of clans on android what does og mean in beer what
is a functioning alcoholic how many feet in a mile remember the titans
how to make a bow out of paper how to lose weight quickly how
to write a resume objective is pluto a planet essay how many steps in a mile for the average person how to find percentage of
a number what do lice look like on cats how to use excel formulas how to screenshot on mac with windows
how many oceans are there what is a preposition word how to make brownies more fudgy
how much house can i afford redfin what does og mean in beer how to create a blog on wordpress how old is leonardo dicaprio in this
boy's life how to bake chicken breast cutlets how many countries are in the world in 1900 how old is taylor swift
in 2017 how to wear a scarf in spring how to get rid of mice naturally how to get rid of a sore throat quickly
when does morning sickness start during pregnancy what is e commerce
website how old is jennifer lopez's boyfriend how
long do cats live with fip how to root android phone with pc how to clean silver bracelet how to stay awake in class
how many days until christmas 2019 how to use chopsticks for kids
how tall is justin bieber when he was 17 how to calculate percentage of weight loss how to bake a potato how to
get a boyfriend in college how to buy stocks on etrade what is big data
and why is it important how to wear a scarf in spring how much should i
weight female how to make frosting how to draw a caterpillar when was the internet invented for the public how can you get rid of double chins
porno gay noir
پنجشنبه 4 مرداد 1397 07:50 ب.ظ
sexe docteur porno gay noir photo mature sexe video porno kabyle porno attitude porno fisting xxx
sexe sexe gay porno sex tape de stars porno fancais massage porno
gay jeux porno hard sex porno video porno jap
reportage sur le sexe deux sexe histoire de sexe
menu sex vdeo sexe debile surprise sexe porno grosse femme black moulage sexe video sex gratuit porno fancais mobile sex marseille sex nouveau porno video porno elephant gros
penis porno sex video one porno plages marocaine porno porno des annees 80 taille
de sexe xxx video porno black moulage sexe videos xxx porno xxn sex you porno gratuit sexe
femini sexe amatur porno des annees 70 grosse femme porno julie gayet film porno
jet sexe extraits video porno ronde sex sex 4 u video gratuit de sex jeune
gay sexe gros sex
trailer porno gratis
پنجشنبه 4 مرداد 1397 06:09 ب.ظ
porno gey gratis trailer porno gratis fotos porno en movimiento porno fiestas
universitarias sexo anal valencia videos porno xxxx fotos chicas sexo sexo gratis con viejos videos de sexo en castellano sexo trios
gratis sexo gratis leon sexo sentido vidios porno travestis video porno gran hermano sexo
o porno vintage porno gratis gay sexo de
viejas madura sexo como practicar sexo anal
xxl sexo sexo de hombres sexo enanos porno publico ver sexo en nueva york temporada 1 sofia nieto porno sexo granollers
porno anal espanol culos grandes porno sexo por telefono gratis telefonos sexo
videos porno exnovias descargar peliculas porno con torrent videos
sexo casero sexo con consolador parejitas porno galerias de fotos porno peliculas pornografico videos porno masturbacion pelus porno
sexo xxx gratis hermafroditas porno videos sexo milf sex
porno grates porno media sexo horal porno consoladores contacto sexo murcia libros sexo
videos porno gore videos gratis pornos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30