تبلیغات

تصویر ثابت

ܓܓنجات آب های کشاورزیܓܓ - کتاب

..::صرفه جویی در بخش کشاورزی تنها راه حل رهایی از بحران آب::..
تاریخ:یکشنبه 16 تیر 1392-01:03 ق.ظ

کتاب

 نام کتاب

1             فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی

2             تحلیلی بر راندمان‌های آبیاری

3             سالنامه سال 1373

4             سالنامه سال 1374

5             دستورالعمل‌های کم آبیاری

6             مجموعه مقالات ششمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

7             مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

8             مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

9             ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی و عوامل مؤثر در آن

10           آبیاری موجی

11           آشنایی با آبیاری کابلی

12           مدیریت محلی سیستم‌های آبیاری و زهکشی

13           راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبیاری و زهکشی

14           مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

15           راهنمای احداث زهکش‌های زیرزمینی

16           معرفی جهات نظری و کاربردی روش پنمن – مانتیس

17           Water and Irrigation Techincs in Ancient IRAN

18           تلاش ایرانیان در تأمین و مدیریت توزیع آب

19           تحلیلی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبیاری و زهکشی

20           تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری

21           ‌مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

22           مفاهیم زهکشی و شوری آب و خاک

23           مجموعه مقالات کارگاه مسائل و مشکلات اجرای شبکه‌های زهکشی

24           معیارهای انتخاب سیستم‌های آبیاری

25           فن سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

26           استفاده از آب‌های شور و لب شور برای آبیاری

27           مجموعه مقالات همایش مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری

28           مجموعه مقالات همایش جنبه‌های زیست محیطی استفاده از پساب‌ها در آبیاری

29           فرهنگ آب و آبیاری سنتی

30           مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

31           چاره آب در تاریخ فارس

32           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدیریت استفاده از آب‌های شور

33           جنبه‌های مالی مدیریت آب

34           عرضه و تقاضای آب در جهان از سال 1990 تا 2025 «سناریوها و مسائل»

35           تدارک برای انجام پروژه‌های کوچک آبیاری

36           خلاصه مقالات کارگاه فنی – آموزشی کم آبیاری

37           مجموعه مقالات کارگاه فنی – آموزشی آبیاری میکرو

38           مجموعه مقالات دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

39           مجموعه کارگاه فنی ساخت کانال‌های آبیاری، محدودیت‌ها و راه حل‌ها

40           راهنمای روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب

41           مجموعه مقالات کارگاه فنی روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب

42           مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی زهکشی

43           مدیریت کیفیت زه‌‌‌آب‌های کشاورزی

44           نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی (جلد اول)

45           انسان و آب در ایران

46           چاره آب در تاریخ فارس (جلد دوم)

47           استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده در کشاورزی

48           CD کتاب‌ها و نشریات مؤسسات بین‌المللی

49           راهنمای مقابله با خشکسالی

50           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی کاربرد اینترنت در آبیاری

51           مجموع مقالات همایش تاریخ آب و آبیاری کشور

52           سومین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

53           مجموعه مقالات همایش اثرات زیست محیطی پساب‌های کشاورزی بر آبهای سطحی و زیرزمینی

54           لوح فشرده فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (انگلیسی- فرانسه)

55           رهنمودهای انتقال مدیریت خدمات آبیاری

56           راهنمای پایش و ارزشیابی انتقال مدیریت آبیاری

57           زهکشی؛ کمیت و کیفیت جریان برگشتی

58           واکنش گیاهان به شوری

59           نگرشی بر مسائل و مشکلات مطالعات و اجرای زهکشی زیرزمینی در ایران

60           برنامه‌ریزی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

61           بررسی‌ و مقایسه‌ تطبیقی‌ روش‌ پنمن‌ ـ مانتیس‌ با روش‌های‌ فائو 24 در ایران

62           لوح فشرده نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی(نسخه شماره 2)

63           مدیریت آب در کشاورزی؛ پیامدهای اقتصادی- اجتماعی

64           قیمت‌گذاری آب آبیاری: بررسی ادبیات موضوع

65           دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری و سازه‌های آبی

66           لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی

67           لوح فشرده مجموعه مقالات کارگاه تخصصی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

68           استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

69           استفاده از آب‌های شور در کشاورزی پایدار

70           نظریه‌ها و مدل‌های زهکشی

71           مدیریت نوین‌ آبیاری و تأثیر آن بر عملکرد شبکه‌های آبیاری

72           آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک, اصول و روش‌ها

73           روند توسعه و چشم‌انداز آبیاری تحت فشار در ایران

74           مهار آلودگی آب ناشی از فعالیت‌های کشاورزی

75           استفاده از لوله‌های کم فشار در آبیاری سطحی

76           مدیریت آب آبیاری در مزرعه

77           ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری تحت فشار برمبنای تقاضا

78           تاریخ آب و آبیاری استان کرمان

79           لوح فشرده مجموعه مقالات راهکارهای مدیریت خشکسالی

80           دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری و سازه‌های آبی (جلد دوم)

81           مواد و مصالح سامانه‌های زهکشی زیرزمینی

82           بهره‌وری آب کشاورزی

83           مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

84           نگرشی بر مسائل, مشکلات و تجربه‌های ساخت کانال‌های آبیاری در ایران

85           انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی

86           ارزیابی شوری خاک

87           لوح فشرده کتاب‌ها و نشریات مؤسسات بین‌المللی (جلد سوم)

88           مدیریت آبیاری در سامانه‌های روباز آبیاری

89           مجموعه مقالات سومین کارگاه فنی زهکشی

90           راهنمای ارزیابی مقایسه‌ای و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

91           مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری

92           مجموعه مقالات کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

93           مجموعه مقالات کارگاه سیستم زهکشی زیر پوشش کانال‌ها

94           نظام آبیاری سنتی در نائین

95           نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی (جلد سوم)

96           فرآیند ارزیابی سریع و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

97           مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری بارانی «توانمندی‌ها و چالش‌ها»

98           مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه

99           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدلسازی در آبیاری و زهکشی

100        اصول و کاربرد کم آبیاری

101        مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی (اصول و روش‌های کاربردی)

102        پیش‌بینی و هشدار سیل

103        راهنمای عملی ارزیابی عملکرد آبیاری و زهکشی

104        مروری بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب‌ها برای آبیاری

105        مجموعه مقالات کارگاه فنی همزیستی با سیلاب

106        کاربرد ژئوسنتتیک در آبیاری و زهکشی

107        مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی زهکشی

108        مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی خرد آبیاری «توسعه و چشم‌انداز»

109        مجموعه مقالات کارگاه فنی مدیریت, بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

110        انتقال مدیریت آبیاری (مبانی و روش‌شناسی)

111        کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای

112        راهنمای تشخیص سریع مشارکت‌مدار و تهیه طرح اقدام برای سامانه‌های آبیاری

113        مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

114        Proceedings of the 4th Asian Regional Conference and 10th International Seminar on Participator Irrigation Management

115        Proceedings of the International History Seminar on Irrigation and Drainage

116        Water and Irrigation Techniques in Ancient Iran

117        مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی اتوماسیون (خودکارسازی) سامانه‌های آبیاری تحت فشار

118        مدیریت زهاب کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک

119        خُرد آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک راهنمای برنامه و طرح

120        زهکشی زیرزمینی؛ برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری

121        نگرشی بر روش‌های خودکارکردن سامانه‌های آبیاری تحت فشار

122        تبخیر و تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان)

123        مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی ارتقای کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای

124        کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

125        راهنمای عملیات نگهداری سامانه‌های آبیاری

126        راهنمای برنامه‌ریزی رهیافت‌های سازه‌ای مدیریت سیلاب

127        کارگاه آشنایی با راهبردهای مهندسی در آبیاری و زهکشی

128        مجموعه مقالات سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

129        مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه‌های آبیاری سطحی

130        مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

131        انتقال مدیریت آبیاری: تلاش‌های جهانی و نتایج

132        مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب‌بران در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

133        پوشش‌های زهکشی

134        شناخت آب مجازی

135        طراحی آبیاری قطره‌ای در مناطق مرطوب

136        سناریوی صرفه‌جویی در مصرف آب

137        مجموعه مقالات ششمین کارگاه زهکشی و محیط زیست

138        مجموعه مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

139        قابلیت‌های آب کشاورزی

140        صرفه‌جویی آّب در کشاورزی

141        شورورزی؛ استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور در کشاورزی

142        گزیده مقالات دهمین سمینار بین‌المللی مدیریت مشارکتی آبیاری

143        چشم انداز توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در کشور

144        راهنمای تجهیزات اندازه گیری جریان آّب

145        ساخت کانال‌‌های آبیاری (محدودیت‌ها و راهکارها)

146        پنجاه سال فعالیت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

147        چکیده مقالات آبیاری میکرو

148        مجموعه مقالات 21 امین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی 1390

149        مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی آبیاری میکرو 1390

 نام کتاب

1             فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی

2             تحلیلی بر راندمان‌های آبیاری

3             سالنامه سال 1373

4             سالنامه سال 1374

5             دستورالعمل‌های کم آبیاری

6             مجموعه مقالات ششمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

7             مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

8             مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

9             ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی و عوامل مؤثر در آن

10           آبیاری موجی

11           آشنایی با آبیاری کابلی

12           مدیریت محلی سیستم‌های آبیاری و زهکشی

13           راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبیاری و زهکشی

14           مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

15           راهنمای احداث زهکش‌های زیرزمینی

16           معرفی جهات نظری و کاربردی روش پنمن – مانتیس

17           Water and Irrigation Techincs in Ancient IRAN

18           تلاش ایرانیان در تأمین و مدیریت توزیع آب

19           تحلیلی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبیاری و زهکشی

20           تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری

21           ‌مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

22           مفاهیم زهکشی و شوری آب و خاک

23           مجموعه مقالات کارگاه مسائل و مشکلات اجرای شبکه‌های زهکشی

24           معیارهای انتخاب سیستم‌های آبیاری

25           فن سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

26           استفاده از آب‌های شور و لب شور برای آبیاری

27           مجموعه مقالات همایش مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری

28           مجموعه مقالات همایش جنبه‌های زیست محیطی استفاده از پساب‌ها در آبیاری

29           فرهنگ آب و آبیاری سنتی

30           مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

31           چاره آب در تاریخ فارس

32           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدیریت استفاده از آب‌های شور

33           جنبه‌های مالی مدیریت آب

34           عرضه و تقاضای آب در جهان از سال 1990 تا 2025 «سناریوها و مسائل»

35           تدارک برای انجام پروژه‌های کوچک آبیاری

36           خلاصه مقالات کارگاه فنی – آموزشی کم آبیاری

37           مجموعه مقالات کارگاه فنی – آموزشی آبیاری میکرو

38           مجموعه مقالات دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

39           مجموعه کارگاه فنی ساخت کانال‌های آبیاری، محدودیت‌ها و راه حل‌ها

40           راهنمای روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب

41           مجموعه مقالات کارگاه فنی روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب

42           مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی زهکشی

43           مدیریت کیفیت زه‌‌‌آب‌های کشاورزی

44           نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی (جلد اول)

45           انسان و آب در ایران

46           چاره آب در تاریخ فارس (جلد دوم)

47           استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده در کشاورزی

48           CD کتاب‌ها و نشریات مؤسسات بین‌المللی

49           راهنمای مقابله با خشکسالی

50           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی کاربرد اینترنت در آبیاری

51           مجموع مقالات همایش تاریخ آب و آبیاری کشور

52           سومین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری و زهکشی

53           مجموعه مقالات همایش اثرات زیست محیطی پساب‌های کشاورزی بر آبهای سطحی و زیرزمینی

54           لوح فشرده فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (انگلیسی- فرانسه)

55           رهنمودهای انتقال مدیریت خدمات آبیاری

56           راهنمای پایش و ارزشیابی انتقال مدیریت آبیاری

57           زهکشی؛ کمیت و کیفیت جریان برگشتی

58           واکنش گیاهان به شوری

59           نگرشی بر مسائل و مشکلات مطالعات و اجرای زهکشی زیرزمینی در ایران

60           برنامه‌ریزی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

61           بررسی‌ و مقایسه‌ تطبیقی‌ روش‌ پنمن‌ ـ مانتیس‌ با روش‌های‌ فائو 24 در ایران

62           لوح فشرده نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی(نسخه شماره 2)

63           مدیریت آب در کشاورزی؛ پیامدهای اقتصادی- اجتماعی

64           قیمت‌گذاری آب آبیاری: بررسی ادبیات موضوع

65           دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری و سازه‌های آبی

66           لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس‌های بین‌المللی

67           لوح فشرده مجموعه مقالات کارگاه تخصصی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

68           استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

69           استفاده از آب‌های شور در کشاورزی پایدار

70           نظریه‌ها و مدل‌های زهکشی

71           مدیریت نوین‌ آبیاری و تأثیر آن بر عملکرد شبکه‌های آبیاری

72           آبیاری در مقیاس کوچک برای مناطق خشک, اصول و روش‌ها

73           روند توسعه و چشم‌انداز آبیاری تحت فشار در ایران

74           مهار آلودگی آب ناشی از فعالیت‌های کشاورزی

75           استفاده از لوله‌های کم فشار در آبیاری سطحی

76           مدیریت آب آبیاری در مزرعه

77           ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری تحت فشار برمبنای تقاضا

78           تاریخ آب و آبیاری استان کرمان

79           لوح فشرده مجموعه مقالات راهکارهای مدیریت خشکسالی

80           دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری و سازه‌های آبی (جلد دوم)

81           مواد و مصالح سامانه‌های زهکشی زیرزمینی

82           بهره‌وری آب کشاورزی

83           مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

84           نگرشی بر مسائل, مشکلات و تجربه‌های ساخت کانال‌های آبیاری در ایران

85           انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی

86           ارزیابی شوری خاک

87           لوح فشرده کتاب‌ها و نشریات مؤسسات بین‌المللی (جلد سوم)

88           مدیریت آبیاری در سامانه‌های روباز آبیاری

89           مجموعه مقالات سومین کارگاه فنی زهکشی

90           راهنمای ارزیابی مقایسه‌ای و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

91           مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری

92           مجموعه مقالات کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

93           مجموعه مقالات کارگاه سیستم زهکشی زیر پوشش کانال‌ها

94           نظام آبیاری سنتی در نائین

95           نرم‌افزارهای مرتبط با آبیاری و زهکشی (جلد سوم)

96           فرآیند ارزیابی سریع و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

97           مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری بارانی «توانمندی‌ها و چالش‌ها»

98           مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه

99           مجموعه مقالات کارگاه آموزشی مدلسازی در آبیاری و زهکشی

100        اصول و کاربرد کم آبیاری

101        مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی (اصول و روش‌های کاربردی)

102        پیش‌بینی و هشدار سیل

103        راهنمای عملی ارزیابی عملکرد آبیاری و زهکشی

104        مروری بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب‌ها برای آبیاری

105        مجموعه مقالات کارگاه فنی همزیستی با سیلاب

106        کاربرد ژئوسنتتیک در آبیاری و زهکشی

107        مجموعه مقالات چهارمین کارگاه فنی زهکشی

108        مجموعه مقالات دومین کارگاه فنی خرد آبیاری «توسعه و چشم‌انداز»

109        مجموعه مقالات کارگاه فنی مدیریت, بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

110        انتقال مدیریت آبیاری (مبانی و روش‌شناسی)

111        کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای

112        راهنمای تشخیص سریع مشارکت‌مدار و تهیه طرح اقدام برای سامانه‌های آبیاری

113        مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

114        Proceedings of the 4th Asian Regional Conference and 10th International Seminar on Participator Irrigation Management

115        Proceedings of the International History Seminar on Irrigation and Drainage

116        Water and Irrigation Techniques in Ancient Iran

117        مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی اتوماسیون (خودکارسازی) سامانه‌های آبیاری تحت فشار

118        مدیریت زهاب کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک

119        خُرد آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک راهنمای برنامه و طرح

120        زهکشی زیرزمینی؛ برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری

121        نگرشی بر روش‌های خودکارکردن سامانه‌های آبیاری تحت فشار

122        تبخیر و تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان)

123        مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی ارتقای کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای

124        کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

125        راهنمای عملیات نگهداری سامانه‌های آبیاری

126        راهنمای برنامه‌ریزی رهیافت‌های سازه‌ای مدیریت سیلاب

127        کارگاه آشنایی با راهبردهای مهندسی در آبیاری و زهکشی

128        مجموعه مقالات سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

129        مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه‌های آبیاری سطحی

130        مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

131        انتقال مدیریت آبیاری: تلاش‌های جهانی و نتایج

132        مجموعه مقالات پنجمین کارگاه فنی مشارکت آب‌بران در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

133        پوشش‌های زهکشی

134        شناخت آب مجازی

135        طراحی آبیاری قطره‌ای در مناطق مرطوب

136        سناریوی صرفه‌جویی در مصرف آب

137        مجموعه مقالات ششمین کارگاه زهکشی و محیط زیست

138        مجموعه مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

139        قابلیت‌های آب کشاورزی

140        صرفه‌جویی آّب در کشاورزی

141        شورورزی؛ استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور در کشاورزی

142        گزیده مقالات دهمین سمینار بین‌المللی مدیریت مشارکتی آبیاری

143        چشم انداز توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در کشور

144        راهنمای تجهیزات اندازه گیری جریان آّب

145        ساخت کانال‌‌های آبیاری (محدودیت‌ها و راهکارها)

146        پنجاه سال فعالیت کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

147        چکیده مقالات آبیاری میکرو

148        مجموعه مقالات 21 امین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی 1390

149        مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی آبیاری میکرو 1390
داغ کن - کلوب دات کام
basement block windows
سه شنبه 8 خرداد 1397 03:29 ب.ظ
whoah this blog is great i really like reading
your posts. Stay up the good work! You know, lots of individuals are searching around for
this info, you can help them greatly.
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:31 ق.ظ

Many thanks, A good amount of postings.

cialis coupon order generic cialis online dosagem ideal cialis cialis manufacturer coupon safe dosage for cialis cialis tadalafil online cialis coupon india cialis 100mg cost cialis online we choice free trial of cialis
how to search all of craigslist
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 08:24 ب.ظ
If you're trading something tangible, you'll be able to figure the resale value
by searching Craigslist for similar items available for sale.
When you want to include an logo for a website or e-mail,
some simple HTML is all it requires to insert the. how to search all of craigslist Use Craigslist-hosted
images, when you need to display a photograph. If motivated to click one of the links to what is post be likely to
do so and click on "Publish.
payday loans near me no credit check
شنبه 22 اردیبهشت 1397 01:15 ب.ظ
CLOUT can be a member in the Kentucky Coalition for Responsible Lending.
The FTC complaint lists names of companies including CWB Services, Orion Services, Sand Point Capital,
Anasazi Group, Mass Street Group among others.
It gives a cooling off period of two days, where a borrower can opt out of a loan without penalty.
payday loans near me no credit check The county's only elected Democrat in a partisan office introduced Mc - Henry towards the crowd, calling the congressman "very approachable"
and somebody that "represents us well. While there were closed-door meetings within the summer, the check, sponsored by Reps. Too many short-term and longer-term loans are made based on the lender's capability to collect and not over a borrower's ability to pay back,” said CFPB director Richard Cordray in the statement.
wells fargo login
شنبه 8 اردیبهشت 1397 07:59 ق.ظ
De - Nunzio worked as a chef on transactions including
Interactive Data Corp. Wells fargo dealer services sign in wells fargo login wells fargo retirement login As a Bank of America account holder, it is possible to
sign directly into online banking and manually set
your spending maximum withdrawal amount. 48% from the stock
is belonging to institutional investors. Wells fargo sign in online account [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo login[/url] wells
fargo sign in online account Three people died this summer at the Hard Summer rave in San Bernardino County.
Viagra for daily use
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:45 ق.ظ

Truly a good deal of amazing tips!
sildenafil citrate pharmacy buy online buy discount viagra online buy viagra brand buy viagra pills online uk buy viagra generic buy pharmaceutical viagra buying generic viagra online viagra uk price how do i buy viagra
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 01:50 ب.ظ

Thanks. I enjoy this.
click now buy cialis brand wow cialis 20 cialis super acti tadalafil generic india cialis 100mg cost tadalafil cialis 05 cialis 5 mg schweiz does cialis cause gout click now cialis from canada
Can you grow taller with exercise?
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:47 ب.ظ
Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from.
Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I
will just book mark this blog.
How do you strengthen your Achilles tendon?
یکشنبه 12 شهریور 1396 07:27 ق.ظ
Wow, amazing blog layout! How lengthy have you ever been running a blog
for? you make running a blog look easy. The full look of your
site is wonderful, let alone the content material!
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 04:18 ق.ظ
Hey there, You've done a fantastic job. I'll certainly digg it
and personally suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from this website.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:46 ب.ظ
I am now not positive the place you're getting your information, however great topic.
I must spend some time learning more or working out more.

Thanks for excellent info I used to be in search of this information for my
mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر