تبلیغات

تصویر ثابت

ܓܓنجات آب های کشاورزیܓܓ - خراسان رضوی مقام اول دشت های بحرانی کشوررا دارد

..::صرفه جویی در بخش کشاورزی تنها راه حل رهایی از بحران آب::..
تاریخ:شنبه 15 تیر 1392-08:33 ب.ظ

خراسان رضوی مقام اول دشت های بحرانی کشوررا دارد

بیات-خراسان رضوی مقام اول دشت ها و آب های زیرزمینی بحرانی کشور را دارد. جانشین مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب امور مشترکان وزارت نیرو در حاشیه همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن که در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، با اعلام این مطلب به خراسان گفت: استان های کرمان و فارس در رتبه های بعدی قرار دارند.مهندس رضایی افزود: علت این بحران بارش کم در این منطقه است.وی ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت آب های زیرزمینی دشت های خراسان رضوی افزود: به جای احداث سد، باید بیشتر به بحث آبخیزداری بپردازیم.مهندس رضایی در این همایش ملی گفت: به طور متوسط ۴۱۱ میلیارد مترمکعب نزولات جوی داریم که ۲۹۴ میلیارد مترمکعب تبخیر و از دسترس خارج می‌شود، ۹۲ میلیارد مترمکعب روان آب و جریانات سطحی و ۲۵ میلیارد مترمکعب از طریق باران در زمین نفوذ می کند، ۱۳ میلیارد مترمکعب هم جریانات آب رودی کشور است که در مجموع کل آب تجدید شونده کشور ۱۳۰ میلیارد مترمکعب است که ما باید براساس این میزان آب تجدیدشونده مدیریت داشته باشیم.وی عنوان کرد: براساس ماده ۴ قانون توزیع منابع آب، بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در دشت ها اگر به مرحله ای برسد که از میزان تغذیه سالانه دشت بیشتر باشد آب آن دشت برای توسعه کشاورزی ممنوع می شود.وی یادآور شد: براساس تقسیم بندی مصوب در کشور ۶۰۹ محدوده مطالعاتی داریم که ۶۵ محدوده بحرانی و ۲۲۶ محدوده ممنوعه است و ۲۲ محدوده مطالعاتی هم پیشنهاد شده ممنوعه شود برای ۲۸۶ دشت آزاد و ۲۸ دشت هم پیشنهاد اولیه ممنوعه شدن داده شده است.وی یادآور شد: با توجه به ماده ۲۱ قانون توزیع آب مسئولیت تخصیص آب بر عهده وزارت نیرو است در دشت های آزاد کشور هم تخصیص آب براساس ظرفیت دشت هاست. وی تاکید کرد: روند آب های زیرزمینی موجود در دشت ها نزولی است.وی با اشاره به وضعیت کسری مخزن آب در کشور گفت: بیشترین کسری مخزن را در خراسان رضوی داریم که میزان آن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب است.وی گفت: کف شکنی در چاه ها باید محدود شود وGPS برای حفاری نصب شده است.وی درباره پیشروی آب شور، پیامدهای برداشت اضافی و فرونشست دشت ها و راه حل حفاظت از منابع آبی زیرزمینی سخنانی ایراد کرد. دکتر علیزاده استاد دانشگاه فردوسی مشهد هم در این همایش به داستان طولانی و پیچیده آب که در این زمینه ۳ تا ۴ هزار سال تجربه علمی داریم اشاره کرد و گفت: متاسفانه ایران در این زمینه هنوز در سطح جهان جایگاه خاصی ندارد


بیابان خراسان رضوی
بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،   بیابان ، بیابان ایران ، بیابان خراسان ، بیابان خراسان رضوی ،  


داغ کن - کلوب دات کام
what is the normal dose of viagra
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:58 ق.ظ

Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Cheers
What do you do for a sore Achilles tendon?
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:19 ق.ظ
It is the best time to make some plans for the
long run and it's time to be happy. I've learn this
publish and if I could I wish to suggest you few
fascinating issues or tips. Perhaps you can write next articles relating to this article.
I want to read more issues approximately it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر